Θέση Μηχανικού για εργασία σε ερευνητικό έργο

 

Η Ομάδα Ρομποτικής διαθέτει μια θέση εργασίας για  Μηχανικό (Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ο οποίος θα εργαστεί στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με την μορφή εξωτερικού συνεργάτη. Το έργο αφορά την πλοήγηση quadcopter σε εξωτερικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας πολλαπλούς αισθητήρες. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν γνώσεις σχεδιασμού κίνησης,  αυτομάτου ελέγχου και γλώσσας προγραμματισμού C++. Η εργασία αρχίζει  από τον Οκτώβριο του 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Νίκο Ασπράγκαθο,

(Τηλ: 2610969409, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.