Θέση υποψήφιου διδάκτορα στην Ομάδα Ρομποτικής υποστηριζόμενη από υποτροφία.

  

Αναζητείται υποψήφιος διδάκτορας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο την  αυτόνομη πλοήγηση quadcopter σε εξωτερικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας πολλαπλούς αισθητήρες. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν γνώσης αυτομάτου ελέγχου, σχεδιασμού κίνησης ρομπότ και γλώσσας προγραμματισμού C++. Η θέση υποστηρίζεται από διακρατικό πρόγραμμα με έναρξη τον Σεπτέμβρη του 2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Νίκο Ασπράγκαθο,

(Τηλ: 2610969409, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )