Η έρευνα της Ομάδας Ρομποτικής

Ερευνητικά θέματα και προγράμματα

 • Ερευνητικά θέματα

  Ερευνητικά θέματα της ομάδας

 • Ερευνητικά Έργα & Δίκτυα Αριστείας

  Ερευνητικά προγράμματα που έχει συμμετάσχει η ομάδα.

  • Διεθνή

   Προγράμματα (συν)χρηματοδοτούμενα από διεθνείς πόρους

  • Εθνικά

   Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους

 • Διδακτορικές Διατριβές

  Διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί