Εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, συνέδρια και βιβλία