Διπλωματική Εργασία - Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανισμού κίνησης μελών καρναβαλικού άρματος

Στα καρναβαλικά άρματα απαιτούνται  μηχανισμοί κίνησης των τμημάτων τους, τα οποία πρέπει να εκτελούν συντονισμένες και εύκολα ελεγχόμενες κινήσεις. Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστεί ένας μηχανισμός για την κίνηση της κεφαλής, του στόματος και πιθανόν των ματιών ενός καρναβαλικού άρματος. Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα κίνησης και ελέγχου του μηχανισμού με κινητήρες και Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC). Τέλος, θα προγραμματισθεί ο PLCγια την εκτέλεση των απαραίτητων κινήσεων του άρματος. Η κατασκευή και ενσωμάτωση του μηχανισμού στο καρναβαλικό άρμα θα γίνει σε συνεργασία με το εργαστήρι του Πατρινού Καρναβαλιού.