Διάλεξη σε Αναπαράσταση Προσανατολισμού και Τετραδιανύσματα (Quaternions)

Την Πέμπτη 29/1/15 και ώρα 11.00, στην αίθουσα σεμιναρίων της Ομάδας Ρομποτικής  θα δοθεί διάλεξη με τίτλο

Αναπαράσταση προσανατολισμού και Τετραδιανύσματα (Quaternions)

Ασπράγκαθος Νίκος

Περίληψη:

•      Τρόποι αναπαράστασης προσανατολισμού

•      Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

•      Εισαγωγή στα τετραδιανύσματα

•      Αναπαράσταση προσανατολισμού με τετραδιανύσματα

•      Μετρικές του χώρου SO(3)

•      Γωνιακή ταχύτητα και τετραδιανύσματα

•      Μέθοδοι παρεμβολής με τετραδιανύσματα

•      Δειγματοληψία στο χώρο SO(3)

•      Εφαρμογές