Βασίλης Συρίμπεης

male avatarΥποψήφιος διδάκτορας

 

Functional Electrical Stimulation

Control Systems

Fuzzy Logic & NN

 
 
Διεύθυνση:
1ος όροφος, Κτήριο βαρέων
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500 Ρίο
Ελλάδα
Τηλ: -
E-mail: vassilis [at] pat.forthnet.gr