Παρασκευή Ζαχαρία

Διδάκτ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 26500 Ρίο, Ελλάδα
e-mail: zacharia*mech.upatras.gr
Fuzzy Logic, Neural Networks, Adaptive Control