Γεώργιος Ζουμπόνος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διδάκτορας
e-mail: zoumpoko*mech.upatras.gr
Adaptive Control, Intelligent Robot Control, Fuzzy Logic, Neural Networks