Νίκος Γλώσσας

Φυσικός, M.Sc Electronics and Telecommunications, Υποψήφιος Διδάκτορας
Σαράφη 81, 38222 Βόλος, Ελλάδα
Τel: 2042129664
e-mail: Nglossas*hol.gr
Fuzzy Control, Neural Networks, Sensor Fusion, Machine Learning Methods