Κωνσταντίνος Τσαπρούνης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 26500 Ρίο, Ελλάδα
e-mail: tsaproun*mech.upatras.gr
Assembly Strategies, Adaptive Control