Σταύρος Τσαλίδης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας
e-mail: tsalidis*mech.upatras.gr
Robot Dynamics, Adaptive Control