Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

unmanned underwater vehicles, neural networks