Φώτης Δημέας

Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2012)

Διδακτορικό Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών (2016)

robot control,physical human-robot interaction