Χαράλαμπος Βάλσαμος

valsamosΥποψήφιος διδάκτορας

 

Kinematics

Mechatronics

Reconfigurable Robots

 
Διεύθυνση:
1ος όροφος, Κτήριο βαρέων
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500 Ρίο
Ελλάδα
Τηλ: 2610-997212
E-mail: balsamos [at] mech.upatras.gr

 

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Χαράλαμπος Βάλσαμος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το πτυχίο του στη μηχανολογία από το ίδιο τμήμα το 2005 οπότε και ξεκίνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα “Μεθοδολογία Βέλτιστου Σχεδιασμού Μεταμορφικού Βραχίονα”. Μεταξύ άλλων, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κινηματική ρομποτικών βραχιόνων, τον σχεδιασμό ρομποτικών βραχιόνων, μεταμορφικούς και αναδιαμορφώσιμους ρομποτικούς βραχίονες, τεχνικές βελτιστοποίησης, βέλτιστο σχεδιασμό ρομποτικών κυψελίδων εργασίας, σχεδιασμό ρομποτικών εργασιών και ανάπτυξη δεικτών κινηματικής αποδοτικότητας ρομποτικών βραχιόνων. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  • manipulator kinematics
  • optimal manipulator design
  • reconfigurable and metamorphic robotics
  • optimal robotic work cell design
  • optimization techniques
  • mechanical design
  • robot task planning
  • manipulator kinematic performance indices development