Άρης Συνοδινός

synodinosΥποψήφιος διδάκτορας

 

Artificial Intelligence

Mobile Robots

Mobile Manipulators

 
 
Διεύθυνση:1ος όροφος, Κτήριο βαρέων
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500 Ρίο
Ελλάδα
Τηλ:2610-969409
E-mail: asynodin [at] mech.upatras.gr

 

Σύντομο βιογραφικό:

Aris Synodinos is a PhD Candidate in the Department of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras. He received his diploma in Mechanical Engineering from the same department in 2009 after which he initiated his PhD on “Dexterous Manipulation of a Robotic Mobile Manipulator in unstructured environments”. Among others, his research activities involve dexterity indices for kinematic chains, mobile manipulation, motion planning in unknown environments for multiple DoF. He is reviewer in 2 Journals and 5 conferences, member of the IEEE Society and of the Technical Chamber of Greece. His work has been published in international conferences and journals.

Download

 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  • Dexterity Measures
  • Dextrous Manipulation
  • Mobile Manipulation
  • Motion Planning