Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

  • RTX-100 Robot
  • Ηλεκτρικοί κινητήρες - γεννήτριες
  • Παλμογράφοι
  • LEGO Mindstorms

 RTX100 Educational Robot

rtx100 small

 

Rhino manipulator

rhino small