Βιομηχανικά Ρομπότ

  • KUKA LWR IV
  • Adept Cobra S800
  • Mitsubishi RV-4A

Αυτοματισμοί

  • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)
  • Πνευματικός - Ηλεκτροπνευματικός εξοπλισμός
  • Μικροελεγκτές

Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

  • RTX-100 Robot
  • Ηλεκτρικοί κινητήρες - γεννήτριες
  • Παλμογράφοι
  • LEGO Mindstorms