Σπουδαστικές / Διπλωματικές

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν τη Σπουδαστική ή Διπλωματική εργασία τους στον τομέα της ηλεκτροτεχνίας, του βιομηχανικού αυτοματισμού, της ρομποτικής κ.ά.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα από τις πιο πρόσφατα ολοκληρωμένες σπουδαστικές / διπλωματικές εργασίες.