Μηχανοτρονικά (Προπτυχιακό - 5ο εξάμηνο)

Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στα μηχανοτρονικά συστήματα, είδη υποσυστημάτων, προσομοίωση και απόκριση, μηχανικά – ηλεκτρικά – υδραυλικά - θερμικά υποσυστήματα, ηλεκτρονικά υποσυστήματα, δίοδοι - τρανζίστορ – αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, αισθητήρες & ενεργοποιητές (συμβατικοί και μη), μικροεπεξεργαστές και εξωτερική επικοινωνία, μετατροπείς σημάτων από αναλογικό σε ψηφιακό και αντίστροφα, ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, αρχές σχεδιασμού, ολοκληρωμένα πρακτικά παραδείγματα μηχανοτρονικών συστημάτων.

Οργανόγραμμα μαθήματος

Σελίδα μαθήματος

Ανακοινώσεις και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο E-Class:

eclass