Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές μηχανές (Προπτυχιακό - 4ο εξάμηνο)

Περιγραφή μαθήματος

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Μηχανοτρονική. Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων. Βασικές έννοιες κυκλωμάτων. Νόμοι του Kirchhoff. Κυκλώματα με αντιστάσεις. Τελεστικοί ενισχυτές. Δυναμικά στοιχεία- Μεταβατικά πρώτης τάξης - Μεταβατικά δεύτερης τάξης. Κυκλώματα εναλλασσομένου και παραστατικοί μιγάδες - Ανάλυση κυκλωμάτων εναλλασσομένου και ισχύς. Τριφασικά κυκλώματα. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ασφαλής λειτουργία, κανονισμοί.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός και ηλεκτρομηχανική. Μετασχηματιστές. Αρχές λειτουργίας στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών. Σύγχρονες μηχανές. Ασύγχρονες μηχανές. Μηχανές συνεχούς ρεύματος.

Εργαστηρικές Ασκήσεις. Η εργαστηριακή εξάσκηση στην επίλυση κυκλωμάτων με τη χρήση υπολογιστή αρχίζει από την δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Η εξάσκηση στις υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις αρχίζει μετά την έκτη εβδομάδα σύμφωνα με νέο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5 ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν θεωρία και επίλυση παραδειγμάτων και διεξάγονται από τον  καθηγητή Νίκο Ασπράγκαθο σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Τόμος Ι

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες κυκλωμάτων. Νόμοι του Kirchhoff.

1.1-1.7

 1.6,1.8

Κυκλώματα με αντιστάσεις και πηγές. Μέθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων.

2.0-2.3

2.7, 2.11

Ισοδύναμα κυκλώματα. Θεωρήματα Thevenin, Norton Σχεδιασμός κυκλωμάτων

2.4-2.8

2.17, 2.19

Τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους.

Δυναμικά στοιχεία.

3.1-3.7

4.1-4.3

3.5, 3.7

4.2

Μεταβατικά πρώτης τάξης.

4.4-4.5

4.4,4.5

Μεταβατικά δεύτερης τάξης. Μεθοδοι επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσομένου.

 Κυκλώματα εναλλασσομένου και παραστατικοί μιγάδες.

4.6-4.75.1-5.2

4.8,4.9

5.4, 5.5

Ανάλυση κυκλωμάτων εναλλασσομένου και ισχύς. Τριφασικά κυκλώματα. Σχεδιασμός.

5.3-5.6

5.7-5.9

Χ. Βάλσαμος.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρονικές διαφάνειες

 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Τόμος ΙΙ

Ηλεκτρομαγνητισμός και ηλεκτρομηχανική.

1.1-1.7

1.6, 1.8

Μετασχηματιστές. Μοντελοποίηση και μετρήσεις χαρακτηριστικών. Τριφασικοί και ειδικοί μετασχηματιστές.

2.1-2.8

2.5,2.8

Αρχές λειτουργίας στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών. Χαρακτηριστικά λειτουργίας.

3.1-3.5

3.5,3.6

10η

Σύγχρονες μηχανές.

4.1-4.7

 4.9,4.10

11η

Ασύγχρονες ή επαγωγικές μηχανές. Κινητήρες πολύ μικρής ισχύος.

5.1-5.8

 5.7,5.11

12η

Μηχανές συνεχούς ρεύματος.

6.1-6.9

6.3,6.13

         

Οι παράγραφοι και οι ασκήσεις αναφέρονται στους δύο τόμους του  βιβλίου του διδάσκοντα που διανέμεται στους φοιτητές. Οι ασκήσεις που αναγράφονται στην τελευταία στήλη, είναι ενδεικτικές και η επίλυσή τους θεωρείται σαν το ελάχιστο προσωπικής εξάσκησης των φοιτητών για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος.

 

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

 

Εργαστηριακή Εξάσκηση

Εργαστηριακός Χώρος: Ομάδα Ρομποτικής, 1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 1ος όροφος στο κτίριο των βαρέων.

Οι φοιτητές παράλληλα θα ασκηθούν στα εργαστήρια. Η εργαστηριακή εξάσκηση στην επίλυση κυκλωμάτων με τη χρήση υπολογιστή (Άσκηση 1 του φυλλαδίου των εργαστηριακών ασκήσεων) αρχίζει από την δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα και την κατανομή σε ομάδες, που ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου. Η εξάσκηση στις υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις αρχίζει μετά την έκτη εβδομάδα σύμφωνα με νέο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Οι εκθέσεις, σε όσες ασκήσεις απαιτείται, παραδίνονται εντός μιας εβδομάδας από την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης.

Υπεύθυνος:  κ. Π. Κουστουμπάρδης,1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Εξετάσεις και βαθμολογία

Οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τη γραμματεία του τμήματος. Επιτρέπεται η χρήση τυπολογίου που διανέμεται μαζί με τα θέματα των εξετάσεων και είναι ανακοινωμένο στο e-class.

Η βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής:

 • Τελική Εξέταση                 85%
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις    15%

 

 

Βοηθήματα

 

Διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές (κ. Π. Κουστουμπάρδης, 1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών):

Ν. Ασπράγκαθος, «Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρικές Μηχανές:

 • Τόμος Α: Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων και
 • Τόμος Β: Εισαγωγή στη Θεωρία των Ηλεκτρικών Μηχανών» Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012. 

Ν. Ασπράγκαθος, Επιλογή και υπολογισμοί χαρακτηριστικών κινητήρα για την ηλεκτροκίνηση και έλεγχο μηχανημάτων, Πάτρα, 2012

Σημειώσεις « Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών», Ομάδα ρομποτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ν. Ασπράγκαθος, «Εισαγωγή. Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρικές Μηχανές», Ηλεκτρονικές διαφάνειες.

Χ. Βάλσαμος, «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», Ηλεκτρονικές διαφάνειες

 

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. Ε. Ν. Πρωτονοτάριου, "Μαθήματα Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας", Τόμος Α.
 2. Fitzerald, Kingsley, Kusko, "Electric Machinery", MacGraw Hill.
 3. Desoer, Kuh, "Basic Circuit Theory", MacGraw Hill.
 4. C. Fraser, J. Milne, “Integrated Electrical and Electronic Engineering for Mechanical Engineers”
 5. A. Carlson, D. Gisser, “Electrical Engineering, Concepts and Applications”, Addison Wesley, 1981

 

 

Σελίδα μαθήματος

Στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου αναρτώνται ανακοινώσεις, βαθμολογίες και εκπαιδευτικό υλικό όπως οι πρόσθετες σημειώσεις που είναι σε μορφή ηλεκτρονικών διαφανειών και οι εργαστηριακές ασκήσεις.

eclass