Ειδικά κεφάλαια ρομποτικής (Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή μαθήματος

 

  1. Κινηματική και δυναμική ανάλυση σε ρομποτικούς βραχίονες βασιζόμενη στη θεωρία κοχλιοκίνησης, άλγεβρα Lie, quaternions. Υπολογιστική πολυπλοκότητα των μεθόδων και εχρήση για γραφικά σε Η/Υ
  2. Προγραμματισμός τροχιάς για αυτόνομα ρομπότ. Χρήση γενετικών αλγορίθμων. Επιδεξιότητα και δυνατότητα χειρισμού ρομπότ με πλεονάζοντες βαθμούς ελευθερίας (ψευδοανάστροφος, Singular Value Decomposition)
  3. Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης σε ρομπότ (Neural Networks, Fuzzy Logic).
  4. Προσαρμοστικός έλεγχος & Sliding Mode Control. Εφαρμογές στη συναρμολόγηση.
  5. Μηχανοτρονικός σχεδιασμός ρομπότ για τεχνητά μέλη.
  6. Μελλοντικές εφαρμογές της ρομποτικής.

 

Οργανόγραμμα Μαθήματος