Βιομηχανικός Αυτοματισμός (Προπτυχιακό - 9ο εξάμηνο)

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στον βιομηχανικό αυτοματισμό, βιομηχανικοί αισθητήρες και ενεργοποιητές, ηλεκτρικοί - πνευματικοί - υδραυλικοί αυτοματισμοί, μέθοδοι σχεδιασμού, Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC), γλώσσες προγραμματισμού, εποικοινωνία με ΗΥ (αναλογικοί-ψηφιακοί μετατροπείς), εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.

Εργαστηριακές ασκήσεις: σχεδιασμός αυτοματισμών με ηλεκτρικά, πνευματικά συστήματα και PLC

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
  • ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Διαλέξεις:

3 ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν θεωρία και επίλυση παραδειγμάτων και διεξάγονται από τον  καθηγητή Νίκο Ασπράγκαθο σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΒΟΗΘΗΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
Τόμος Ι

Γενικά: Γνωριμία, Χρησιμότητα και Εφαρμογές.

   

Αισθητήρες και  Ενεργοποιητές

Σημειώσεις

 

Εισαγωγή στην Άλγεβρα και το Σχεδιασμό Διακοπτικών Συστημάτων.

Σημειώσεις

1.2

Ηλεκτρικά Διακοπτικά Συστήματα. Ηλεκτρονόμοι και Αυτοματισμοί Ηλεκτρικών κινητήρων.

Σημειώσεις

2.1

Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί.  Βαλβίδες. Βασικά Κυκλώματα Αυτοματισμού

Σημειώσεις

 

Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί. Ακολουθιακά Διαγράμματα και Σχεδιασμός με Ακολουθιακά Διαγράμματα

Σημειώσεις

3.1, 3.2

Σχεδιασμός Ηλεκτροπνευματικών Αυτοματισμών με τη Μέθοδο Καταρράκτη.

Σημειώσεις

4.2

Πνευματικοί Αυτοματισμοί. Πνευματικοί αισθητήρες και βαλβίδες. Απλά βασικά κυκλώματα.

Σημειώσεις

 

Σχεδιασμός πνευματικών αυτοματισμών.

Βιβλιογραφία (1)

5.2

10η

Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές.

Σημειώσεις

 

11η

Προγραμματισμός και εφαρμογές Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών.

Σημειώσεις

6.1

12η

Επικοινωνία Υπολογιστών με αισθητήρες και ενεργοποιητές και εφαρμογές στο Βιομηχανικό Αυτοματισμό.

Διαφάνειες

 

13η

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού Αυτοματισμού.

Διαφάνειες

 
         

Οι παράγραφοι και οι ασκήσεις αναφέρονται στις σημειώσεις που διανέμεται στους φοιτητές. Οι ασκήσεις που αναγράφονται στην τελευταία στήλη, είναι ενδεικτικές και η επίλυσή τους θεωρείται σαν το ελάχιστο προσωπικής εξάσκησης των φοιτητών για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος.

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Εργαστηριακή Εξάσκηση

Εργαστηριακός Χώρος: Ομάδα Ρομποτικής, 1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Οι φοιτητές παράλληλα θα ασκηθούν στα εργαστήρια. Το πρόγραμμα και η κατανομή σε ομάδες ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου..

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Οι εκθέσεις, σε όσες ασκήσεις απαιτείται, παραδίνονται εντός μιας εβδομάδας από την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης.

Υπεύθυνοι:  κ. Β. Μουλιανίτης, 1ος όροφος  κτιρίου Βαρέων, Φ. Δημέας, 1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Εξετάσεις και βαθμολογία

Οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τη γραμματεία του τμήματος. Επιτρέπεται η χρήση σημειώσεων.

Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τελική Εξέταση                    80 %
  • Επίλυση Ασκήσεων και Εργαστήριο    20%

Βοηθήματα

Βασικό Σύγγραμμα και Βοηθήματα

Διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές (κ. Π. Κουστουμπάρδης, 1ος όροφος κτιρίου επέκτασης Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών)

Ομάδα Ρομποτικής, Σημειώσεις Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ομάδα ρομποτικής, « Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιομηχανικού Αυτοματισμού»,  Πανεπιστήμιο Πατρών.


Βιβλιογραφία:

  1. D. Pessen, Industrial Automation: Circuit Design and Components, J. Wiley & Sons, 1989,
  2. F. Petruzella, Programmable Logic Controllers, Mc Graw Hill, 1989
  3. Mclnthyre and  Losee, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Κινητήρων, Εκδόσεις Τζιολα Ε., 1993
  4. C. Fraser, J. Milne, “Integrated Electrical and Electronic Engineering for Mechanical Engineers”
  5. Σ. Ρούμπη, Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους λογικούς Ελεγκτές, Σημενς ΑΕ.

 

Σελίδα μαθήματος

Στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου αναρτώνται ανακοινώσεις, βαθμολογίες και εκπαιδευτικό υλικό όπως οι πρόσθετες σημειώσεις που είναι σε μορφή ηλεκτρονικών διαφανειών και οι εργαστηριακές ασκήσεις.

eclass